Proposició de llei de modificació del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes

Comentaris