Reglament parlamentari proposta de reforma de l’article 132.1.a del Reglament de les Corts

Comentaris