Portal de transparència

Convocatòria oberta
2021
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística)
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2021
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació)
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2021
Borsa del concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (octubre)
Tancat
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (setembre)
Tancat
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit dels SISTEMES D'INFORMACIÓ DE GESTIÓ (abril)
Convocatòria oberta
2021
Procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball número 8102, tècnic o tècnica superior d’auditoria i comptabilitat, adscrit a la Intervenció de les Corts Valencianes (convocatòria de 29 de setembre de 2021)