Visiteu Les Corts

Visiteu Les Corts

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA ACTUAL, L´APARTAT SISÉ DE L'ACORD 2.100/X, DE LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES, D'1 DE MARÇ DE 2022, SOBRE L'ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA EN LA SITUACIÓ ACTUAL (BOCV 230 DE 04.03.2022) ESTABLEIX LIMITACIONS EN LES VISITES I ACCESSOS AL PALAU DE LES CORTS VALENCIANES.

 


 

La visita guiada per la seu del parlament valencià ha de ser concertada telefònicament o per escrit al Departament de Protocol i Relacions Públiques o trametent el formulari d'aquesta pàgina.

La durada de la visita és d'una hora aproximadament. Consisteix en una explicació històrica del Palau dels Borja i la visita a l'hemicicle amb l'explicació del funcionament del parlament.

Les visites són dilluns i divendres de matí, a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 hores.

(VISITES INDIVIDUALS SUSPESES PROVIONALMENT)

 

Per tal d'assistir a una sessió plenària cal sol·licitar la invitació al Departament de Protocol i Relacions Públiques, amb una antelació, almenys, de 48 hores a la sessió plenària.

 

Per assistir a les sessions públiques de les comissions de les Corts Valencianes, cal omplir el model de sol·licitud aprovat per la Mesa i presentar-lo en el registre de la cambra, aportant una fotocòpia del document d'identitat, amb una antelació de dos dies hàbils.

(Segons l’apartat 8é de l’Acord 900/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 8 de setembre de 2020, sobre l'actualització de les mesures per al desenvolupament de l'activitat parlamentària en la situació sanitària actual -BOCV 102-, com a conseqüència de la situació sanitària actual no es permet l'accés de públic a les sessions plenàries ni de comissió)

La invitació es tramitarà atenent les necessitats del parlament i a l'aforament de l'hemicicle.

Els grups que sol·liciten invitacions hauran de ser molt reduïts.

Per a concertar la visita, el telèfon de contacte és: 963 188 000
 

També podeu sol·licitar una visita trametent les vostres dades: Visites Corts Valencianes  

I l'adreça:

Corts Valencianes - Plaça de Sant Llorenç, 4- 46003 - VALÈNCIA