Informació estadística sobre representació sindical

Composició del Consell de Personal

Com a resultat de les darreres eleccions de 16 de novembre de 2022, la composició del Consell de Personal quedà conformada com es relaciona a continuació:

Presidenta:           Amparo Caus Pertegaz - UGT

Vicepresident:     Jesús Vicente Sendra Pla - STAS

Secretària:           Margarita Massó Guarro - CCOO

Vicesecretària:    Carmen Alepuz García - CSIF

Vocals:                 Gustavo Olmos Lablanca - UGT

                              Fernando Climent Franco - UGT

                              Mercedes Soler Vila - STAS

                              Joan Carles Pardo Barreda - CCOO

                              Ramón Josep Cebrià Pascual - CSIF

Crèdit anual de disposició

Assignació pressupostària per al 2023 : 1820,30 €