Visiteu Les Corts


LA MESA DE LES CORTS, DAVANT LA SITUACIÓ SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19 I ATENENT LES MESURES DE PROTECCIÓ INDICADES PEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DE LES CORTS, PER ACORD 766/X, DE 22 DE JUNY DE 2020 (BOCV Nº 87 DE 22/06/2020), VA ACORDAR NO REALITZAR VISITES INDIVIDUALS NI GRUPALS A LA INSTITUCIÓ.


La visita guiada per la seu del parlament valencià ha de ser concertada telefònicament o per escrit al Departament de Protocol i Relacions Públiques o trametent el formulari d'aquesta pàgina.

La durada de la visita és d'una hora aproximadament. Consisteix en una explicació històrica del Palau dels Borja i la visita a l'hemicicle amb l'explicació del funcionament del parlament.

Les visites són dilluns i divendres de matí, a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 hores.

Per tal d'assistir a una sessió plenària cal sol·licitar la invitació al Departament de Protocol i Relacions Públiques, amb una antelació, almenys, de 48 hores a la sessió plenària.

 

Per assistir a les sessions públiques de les comissions de les Corts Valencianes, cal omplir el model de sol·licitud aprovat per la Mesa i presentar-lo en el registre de la cambra, aportant una fotocòpia del document d'identitat, amb una antelació de dos dies hàbils.

La invitació es tramitarà atenent les necessitats del parlament i a l'aforament de l'hemicicle.

Els grups que sol·liciten invitacions hauran de ser molt reduïts.

Per a concertar la visita, el telèfon de contacte és: 963 876 100
 

També podeu sol·licitar una visita trametent les vostres dades: Visites Corts Valencianes  

I l'adreça:

Corts Valencianes - Plaça de Sant Llorenç, 4- 46003 - VALÈNCIA