Visiteu Les Corts

 

La visita guiada per la seu del parlament valencià ha de ser concertada telefònicament o per escrit al Departament de Protocol i Relacions Públiques o trametent el formulari d'aquesta pàgina.

La durada de la visita és d'una hora aproximadament. Consisteix en una explicació històrica del Palau dels Borja i la visita a l'hemicicle amb l'explicació del funcionament del parlament.

Les visites són dilluns i divendres de matí, a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 hores (durant el mes d´agost no hi haurà visites guiades).

Per tal d'assistir a una sessió plenària cal sol·licitar la invitació al Departament de Protocol i Relacions Públiques, amb una antelació, almenys, de 48 hores a la sessió plenària.

Per assistir a les sessions públiques de les comissions de les Corts Valencianes, cal omplir el model de sol·licitud aprovat per la Mesa i presentar-lo en el registre de la cambra, aportant una fotocòpia del document d'identitat, amb una antelació de dos dies hàbils.

(Segons l’apartat 8é de l’Acord 900/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 8 de setembre de 2020, sobre l'actualització de les mesures per al desenvolupament de l'activitat parlamentària en la situació sanitària actual -BOCV 102-, com a conseqüència de la situació sanitària actual no es permet l'accés de públic a les sessions plenàries ni de comissió)

La invitació es tramitarà atenent les necessitats del parlament i a l'aforament de l'hemicicle.

Els grups que sol·liciten invitacions hauran de ser molt reduïts.

Per a concertar la visita, el telèfon de contacte és: 963 188 000
 

També podeu sol·licitar una visita trametent les vostres dades: Visites Corts Valencianes  

I l'adreça:

Corts Valencianes - Plaça de Sant Llorenç, 4- 46003 - VALÈNCIA