Drets d’autoria i declaració de privacitat

Atès que aquesta publicació proveeix accés lliure al contingut, en cas que el treball presentat siga aprovat per a la publicació, els autors o les autores, com a propietaris dels drets d’autor, autoritzen Corts.  Anuari de Dret Parlamentari que puga reproduir-lo, editar-lo, distribuir-lo, exhibir-lo i comunicar-lo, tant en paper com en format electrònic, sense que això els prive dels drets de propietat intel·lectual que els corresponguen. 

Tots els articles d’aquesta revista s’editen sota la llicència Creative Commons - Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional. La reutilització dels treballs pot fer-se sota aquesta llicència.

A més, la publicació d’un estudi, una nota / dictamen / informació, o una recensió serà retribuïda de conformitat amb el que hi ha establit en l’Acord 101/X, de 23 de juliol de 2019.
 

Declaració de privacitat

Les Corts Valencianes utilitzaran les dades de caràcter personal facilitades pels autors, exclusivament, per als fins vinculats amb la publicació i la remuneració corresponent i garanteixen que tracten confidencialment les dades personals de conformitat amb el que hi ha establit en el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Es poden exercir els drets relatius a la protecció de dades (dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició), mitjançant escrit al delegat de Protecció de Dades de les Corts Valencianes, a la adreça electrònica següent: dpdcortsvalencianes@corts.es.