Enviament d’originals

Està oberta, fins el 15 de setembre de 2024, l'admissió d'originals per al número 38 (ordinari de 2024).

Les persones interessades han de remetre els seus articles a estudis@corts.es fins a aquesta data (inclusivamente).

A cap persona no se li publicaran dos originals -encara que foren d'autoria múltiple- en un mateix número de la revista.

Si es detectara plagi en algun dels textos remesos, el mateix seria eliminat de el procés de selecció, sent els autors els responsables de l'originalitat de l'obra. A més, les opinions i els fets consignats en els articles són de responsabilitat exclusiva dels autors.