Serveis d'informació

El Servei d'Informació està format per diferents unitats (Biblioteca, Documentació i Arxiu) l'objectiu fonamental del qual és proporcionar informació veraç, de qualitat, independent i objectiva als diputats, per a facilitar-los la presa de decisions legislatives i polítiques.

Alhora, gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació, Les Corts volen transformar-se en un parlament obert, transparent, que contribuesca a la participació de la ciutadania. El servei d'informació facilita la difusió del treball parlamentari als ciutadans, com també la participació d'aquests.