Accés a la publicació

Inicialment, la publicació era de caràcter exclusivament imprès; posteriorment es va passar a poder-s’hi accedir en suport de paper i electrònicament.

Els darrers anys la publicació ha passat a ser eminentment electrònica (s’hi pot accedir a través d’aquesta web i a través de Dialnet Corts: Anuari de dret parlamentari - Accés a Dialnet) però mantenint-se una tirada reduïda en paper que es posa a la disposició dels autors, de biblioteques especialitzades i, si n’hi ha romanent, a la disposició de qui ho sol·licite a les Corts Valencianes. Accés a Contacte