Directrius per a autors i autores

En tots els casos s’han de respectar les normes per a la presentació d’originals següents:

Si bé la publicació en els números de caràcter extraordinari queda limitada a aquelles persones que siguen convidades a participar-hi, la publicació en els números ordinaris està oberta a qualsevol persona que ho desitge, sempre que complisca uns mínims estàndards de qualitat (avaluació d'experts) i complisca les directrius que s’estableixen a continuació.

La revista inclou articles relacionats, des de qualsevol perspectiva i àmbit, amb l’activitat parlamentària, en quatre tipus de categories:

  • Estudis: es tracta de treballs més profunds que han de tenir una extensió entre 30 i 40 pàgines amb interlineat 1,5. 
  • Notes, dictàmens i informacions: de caràcter més superficial, poden abordar qüestions més puntuals i han de tenir una extensió entre 15 i 25 pàgines amb interlineat 1,5.
  • Crònica parlamentaria: que elaboren directament els lletrats i les lletrades de la institució.
  • Recensions: ressenyes de publicacions recents sobre la matèria objecte que s’ha descrit anteriorment. Han de tenir entre quatre i sis pàgines amb interlineat 1,5.