Presentació de l’anuari: història i objectiu

El 1995, quan s’estava acabant la III legislatura, les Corts Valencianes van acordar editar una publicació amb periodicitat anual, Corts. Anuari de Dret Parlamentari, l’objectiu i la finalitat de la qual era convertir-se en una revista referent en el seu sector, el del dret parlamentari, incorporant, d’una banda, las reflexiones dels estudiosos del dret parlamentari i, d’altra banda, les anàlisis dels qui participen en la labor diària d’una institució parlamentària, tot això per a combinar teoria i pràctica i contribuir així a un coneixement més profund de la realitat que representa el parlament.

Aquell mateix any 1995 va veure la llum el primer número de la publicació, que té fins avui (desembre de 2023), un total de 37 números, 28 de caràcter ordinari, oberts a qualsevol persona interessada, i nou de caràcter extraordinari, això és, monogràfics en els quals únicament es publica per invitació. Actualment està oberta l’admissió de col·laboracions per al número 38, l’ordinari corresponent a 2024.

Imagen portada publicación tapas beige
Imagen portada publicación tapas franja roja
Imagen portada publicación tapas azules

 

Transcorregudes pràcticament vuit legislatures i 26 anys des dels seus inicis, la qual cosa comporta diferents presidències, meses i secretaries generales en la institució, Corts. Anuari de Dret Parlamentari continua sent una publicació de referència en el seu sector i continua prestant a la societat el servei per al qual es va crear: aproximar el dret parlamentari, en tots els seus vessants, a la societat.