Processos selectius

Convocatòria oberta
2022

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat)
Convocatòria oberta
2022

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat)
Convocatòria oberta
2022

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat)
Borsa
2023

Convocatòria d’una beca i creació d’una bossa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de Les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (setembre)

Tancat
2023

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (maig)

Tancat
2023

Convocatòria de dos beques i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (gener)

Convocatòria oberta
Procediment abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball vacants 4210 i 4216 d'oficial de gestió parlamentària, adscrits respectivament al Departament d'Iniciatives Parlamentàries i al Departament de Comissions Parlamentàries del Servei d'Afers Parlamentaris. (Convocatòria d'1 de juliol de 2022)