Processos selectius

Convocatòria oberta
2021

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de catorze places d’oficial de gestió parlamentària de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2021

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació)

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2021

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística)

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Tancat
2022

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit d’aplicacions (març)

Tancat
2022

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit d’aplicacions (gener)

Tancat
2021

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (desembre)

No s’han trobat resultats de procediments en curs