Processos selectius

Convocatòria oberta
2019
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2019
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2016
Borsa del concurs oposició per a la provisió de dues places de lletrat o lletrada de Les Corts
(Oferta pública d'ocupació 2016)
Borsa
2019
Convocatòria de dues beques i creació d’una borsa de becaris/es per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei d’Informàtica (MICROINFORMÀTICA, OFIMÀTICA) de Les Corts
Borsa
2018
Convocatòria de tres beques per a la formació arxivística en Les Corts
Tancat
2018
Convocatòria d’una beca per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei d’Informàtica
Convocatòria oberta
2018
Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert als funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques, inclosa Les Corts, per a la provisió temporal del lloc de treball número 3408 de coordinador/a de transcriptors/es correctors/es, adscrit al Servei de Publicacions