Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats
Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions, números 3508 i 3509, adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2020
Any:
2020
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase/s:
Títol
Publicació de les bases de la convocatòria en el BOCV i en el DOGV.
Documentació

Termini presentació instàncies fins a l'11.02.2020

Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic mitjà o tècnica mitjana de sistemes, número 3510, adscrit al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2020
Any:
2020
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase/s:
Títol
Publicació de les bases de la convocatòria en el BOCV i en el DOGV
Documentació

Bases de la convocatòria