Cercador

Oposicions

Mostrant 1 - 4 de 4 resultats
Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria. Correcció errades DOGV.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV 

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

 

Títol
Publicació llistes provisionals
Títol
Tribunal

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV. Correcció d'errades DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Publicació llistes provisionals
Títol
Tribunal

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes