Cercador

Oposicions

Mostrant 1 - 4 de 4 resultats
Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir una plaça d’uixer o uixera de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

 

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça d’ATS de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV. Correcció d'errades DOGV

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions de les Corts Valencianes

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2022. Aplicació Llei 20/21, Reducció temporalitat
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria. Correcció errades DOGV.
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV 

Termini de presentació de sol·licituds 30.01.2023

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Documentació

Convocatòria d’un procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir dues places d’uixer o uixera de les Corts Valencianes