Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 4969 resultats
01
set.
2022
32

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat.

01
set.
2022
31

Sobre la validació del Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, excloent-hi el bitllet d'anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat.

01
set.
2022
30

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 8/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

01
set.
2022
29

Sobre la validació del Decret llei 8/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

01
set.
2022
28

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 7/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, i del Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació, en matèria d'educació.

01
set.
2022
27

Sobre la validació del Decret llei 7/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 i del Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació, en matèria d'educació.

14
jul.
2022
539

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 53.581).

14
jul.
2022
538

Sobre la presa en consideració de la Proposta de reforma del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 55.463).

14
jul.
2022
537

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2022, de 8 de juliol, del Consell, de mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l'impacte de la inflació en l'economia de les famílies i les empreses (RE número 57.552).

14
jul.
2022
536

Sobre la validació del Decret llei 6/2022, de 8 de juliol, del Consell, de mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l'impacte de la inflació en l'economia de les famílies i les empreses (RE número 57.552).