Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 4837 resultats
01
oct.
2021
416
Sobre la salut mental de les persones joves.
01
oct.
2021
415
Sobre l'assistència sanitària en els centres d'internament d'estrangers.
29
set.
2021
414
Sobre l'elaboració del projecte de llei de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i del projecte de llei del foment de la pau i els drets humans a la Comunitat Valenciana, la commemoració del quaranta aniversari de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia, l'elaboració del I pla per al retorn de valencianes i valencians a la Comunitat Valenciana, la millora en la comunicació i l'accessibilitat en els canals d'atenció a la ciutadania i la creació d'un fons documental gràfic i audiovisual de les exhumacions efectuades en compliment de la Llei de memòria democràtica.
29
set.
2021
413
Sobre l'ampliació dels plans destinats a la lluita contra la bretxa digital, el foment a la presència femenina activa i de lideratge en els àmbits de la ciència i de la tecnologia i l'ampliació dels programes de compra pública d'innovació.
29
set.
2021
412
Sobre la unificació del títol de transports públics a l'àrea metropolitana de València en 2022, l'ampliació de la xarxa del Tram d'Alacant, l'execució del bulevard de la Plana, el foment de la mobilitat sostenible i en transport col·lectiu i l'oferta de transport públic en zones rurals.
29
set.
2021
411
Sobre l'impuls de la llei valenciana de canvi climàtic i l'elaboració d'una estratègia valenciana per a la resiliència i la transició ecològica justa, l'enfortiment de la transició agroecològica valenciana i la política de lluita biològica contra plagues i malalties que afecten la producció agrària valenciana, i la constitució del Front Citrícola Valencià per defensar els interessos de la citricultura valenciana en el context de la política comercial europea.
29
set.
2021
410
Sobre la potenciació de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, l'enfortiment de la seguretat en la venda en línia, la promoció de programes d'ocupació, la promoció de la jornada de 32 hores, la creació d'un ecosistema empresarial per donar suport a l'emprenedoria i la culminació del retorn a la gestió pública directa del servei de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV).
29
set.
2021
409
Sobre l'actualització de l'estratègia de salut mental per a la inclusió dels problemes derivats de la pandèmia ocasionada per la COVID-19, l'impuls d'un pla de xoc en salut mental per als infants i els joves, l'aprovació d'un pla sanitari per a les zones despoblades, el foment de l'estudi de la COVID persistent, l'ampliació del Pla d'infraestructures sanitàries 2021-2023, la tramitació de l'Estatut del personal investigador, la millora de l'atenció sanitària primària, la reversió dels serveis públics privatitzats i l'ampliació de les prestacions sanitàries.
29
set.
2021
408
Sobre la gratuïtat total de l'etapa d'educació infantil d'un a tres anys, l'ampliació dels permisos familiars i del Pla Edificant d'infraestructures educatives valencianes, el suport als agents culturals valencians i l'establiment de la relació entre educació i sanitat per a la incorporació de mesures beneficioses per al benestar emocional i la salut mental, incidint en la prevenció de conductes autolesives i suïcides.
29
set.
2021
407
Sobre la consolidació del projecte de justícia de proximitat, la creació d'un protocol específic en l'àmbit rural per a la Xarxa d'Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte de la Generalitat i la posada en marxa de l'Escola Valenciana de l'Administració Pública.