Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 4348 resultats

01
oct.
2019
15
Sobre la dignificació del sector cinegètic de la Comunitat Valenciana.

01
oct.
2019
14
Sobre el transvassament Xúquer-Vinalopó.

26
set.
2019
8
Sobre la comdemna i la prohibició de la gestació subrogada i la millora dels sistemes d'adopció.

26
set.
2019
7
Sobre la modificació de la normativa del Consell de Política Fiscal i Financera, la transferència a les comunitats autònomes dels recursos retinguts i la reforma del sistema de finançament.

25
set.
2019
6
Sobre l'elaboració d'un informe, d'una estratègia valenciana, d'un mapa de ciutats segures i d'un protocol per a la prevenció de la violència sexual.

25
set.
2019
5
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià.

25
set.
2019
4
Sobre la situació de compatibilitat dels diputats i les diputades de les Corts Valencianes

19
set.
2019
3
Sobre la solidaritat de les Corts Valencianes amb tots els damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana, l'avaluació de l'impacte i l'adopció de mesures especials per a pal·liar els efectes.

26
juny
2019
2
Sobre la designació de senadors i senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

13
juny
2019
1
Sobre elecció de president de la Generalitat Valenciana