Cronograma legislatiu

Mostrant 1 - 17 de 17 resultats
28
març
2024

Proposició de llei sobre concòrdia de la Comunitat Valenciana

28
març
2024

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes

28
març
2024

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

28
març
2024

Proposició de llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana

28
març
2024

Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa

16
febr.
2024

Proposta de reforma del Reglament de Les Corts Valencianes

09
febr.
2024

Proposició de llei per a la reversió de les mesures de protecció davant el joc i el foment de la ludopatia a la Comunitat Valenciana

24
nov.
2023

Proposició de llei per a l'aprovació d'una llei de defensa de les senyes d'identitat valencianes

02
nov.
2023

Projecte de llei, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

31
oct.
2023

Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024

26
oct.
2023

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana

13
oct.
2023

Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, pel que fa a l’impost de successions i donacions

06
oct.
2023

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

06
oct.
2023

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana

23
set.
2022

Proposició de llei d’adequació de la ràtio màxima d’alumnat per aula a les necessitats del sistema educatiu valencià

22
abr.
2022

Proposició de llei de llibertat d'elecció de llengua

30
març
2022

Proposició de llei de gratuïtat dels productes per al període