Cronograma legislatiu

Mostrant 1 - 10 de 10 resultats
07
nov.
2022
Projecte de llei, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat
04
nov.
2022
Proposició de llei de proposició de llei per la qual es modifica la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, per a la inclusió del concepte de sobirania energètica i la reversió de la prohibició d'exploració, investigació i explotació dels recursos propis, minerals i energètics d'Espanya
31
oct.
2022
Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023
26
oct.
2022
Proposició de llei per la qual es modifica la Llei 2/2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana
26
oct.
2022
Proposició de llei d'habitatges col.laboratius de la Comunitat Valenciana
26
oct.
2022
Projecte de llei, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana
23
set.
2022
Proposició de llei d’adequació de la ràtio màxima d’alumnat per aula a les necessitats del sistema educatiu valencià
09
set.
2022
Projecte de llei, de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic
15
juny
2022
Proposta de reforma de l'article 130 del Reglament de les Corts Valencianes
18
maig
2022
Projecte de llei de del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana