Corts Valencianes

Les Corts Valencianes és la institució de la Generalitat Valenciana que representa el poble valencià, a través dels seus parlamentaris, elegits per mitjà de sufragi universal directe, lliure i secret .

La utilització de la denominació Corts Valencianes per al parlament valencià respon a l'interès dels autors de l'Estatut d'autonomia per recuperar una denominació històrica. Això no implica reproduir el mateix sistema de representació ni l'assumpció de les mateixes funcions de les Corts Valencianes històriques. Aquelles s'organitzaven a través dels tres braços -eclesiàstic, militar i reial- i tenien funcions molt diferents a les de qualsevol parlament contemporani.

L'Estatut d'autonomia dedica a les Corts Valencianes el capítol II, del títol III, encara que en altres preceptes del nostre primer text legal també hi ha importants referències a les Corts Valencianes. L'Estatut es limita a indicar la composició de les Corts, els principis bàsics del sistema electoral, les funcions que els corresponen i traça un esbós general de l'Estatut dels diputats. En desenvolupament directe de l'Estatut, el Reglament de les Corts Valencianes regula l'organització i el funcionament de la institució. La primera redacció del Reglament de la cambra valenciana va ser aprovada en l'etapa transitòria, en sessió realitzada el dia 4 de març de 1983. El Reglament de les Corts Valencianes ha estat objecte de diverses modificacions, i la redacció actual va ser aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en sessió realitzada el dia 18 de desembre de 2006.

Les Corts estan constituïdes en l'actualitat per 99 diputats i diputades . En l'anterior Estatut d'autonomia s'establia que el nombre de diputats i diputades de les Corts estaria entre 75 i 100. Després de la reforma de l'Estatut d'autonomia, aprovada en 2006, el nombre de diputats i diputades ha quedat fixat en un nombre mínim de 99. En la X legislatura han estat elegits 35 diputats i diputades per la circumscripció d'Alacant, 24 diputats i diputades per la de Castelló i 40 diputats i diputades per la de València. Quant al sistema electoral l'Estatut d'autonomia estableix que per a poder obtenir un escó i ser proclamats electes, els candidats hauran d'haver estat presentats per partits o coalicions que obtinguen un nombre de vots superior al 5 % dels emesos a tota la comunitat autònoma. El sistema de repartiment d'escons que s'utilitza és el sistema D'Hont.