Lectura fàcil

La lectura fàcil és una manera de redactar documents que siguen senzills de comprendre per a aquelles persones que tinguen dificultats de comprensió. Els presentem la nostra norma jurídica bàsica l'Estatut d'Autonomia, adaptat a lectura fàcil

Portada de l'Estatut d'Autonomia

.

Libros editados en lectura fácil

Fichero