Lectura fàcil

L'edició de l'Estatut d'Autonomia en lectura fàcil ha estat possible gràcies al servei d’Accessibilitat Cognitiva de Plena Inclusió Comunitat Valenciana, que ha processat el text legal i ha estat revisat pels validadors, les persones que demostren que el contingut pot ser comprensible per persones amb diferents capacitats o també persones estrangeres que no tenen un bon nivell de la llengua emprada al document. Esta adaptació també permetrà una major comprensió del text legal i ajuda a persones amb diferents capacitats a l’hora d’estudiar-lo per accedir a llocs de treball de l’administració pública valenciana.

En esta pàgina teniu el llibre en format PDF, que inclou les versions en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.