Diari de Sessions de la Diputació Permanent (X leg.)