Dossier Eleccions

Bibliografies sobre dret electoral elaborades per la Biblioteca amb motiu de la celebració de les eleccions autonòmiques i locals de 2003. Aixímateix, oferim un llistat de publicacions periòdiques amb temàtica electoral. Les revistes estan enllaçades a les bases de dades de sumaris electrònics que elabora la Biblioteca, permetent així completar l'accés a l'informació de les mateixes.