Informació i serveis

La Biblioteca de Les Corts Valencianes està al servei de les diputades i diputats, i del personal de les Corts Valencianes.

És accessible també, amb la sol·licitud prèvia del carnet d'investigador, al personal de la Generalitat Valenciana, a funcionaris d'altres parlaments i a estudiants i investigadors.

El carnet d'investigador s'obté omplint una instància dirigida al lletrat major, que també els pot ser facilitada en la mateixa biblioteca, on a més de les dades personals es farà constar el motiu de la consulta dels fons.

Fons de la Biblioteca

Compta amb una important col·lecció de monografies sobre dret públic. El fons consta de títols de dret constitucional, dret administratiu, sociologia electoral, ciència política, Unió Europea, dret parlamentari i dret autonòmic.

Destaquen així mateix la col·lecció de publicacions periòdiques, tant espanyoles com estrangeres, a partir de la qual s'elabora la base de dades de sumaris eléctrònics i la d'analítiques de publicacions periòdiques.

Com també la secció de referència, en la qual es troben els més importants repertoris jurídics i jurisprudencials.

Serveis

- Lectura en sala

- Referència i informació bibliogràfica

- Elaboració de Bibliografies

- Difusió selectiva de la informació

- Cerca retrospectiva

- Préstec de llibres (només per a diputats, serveis i personal de Les Corts Valencianes)

- Reproducció de documents