Butlletí de novetats bibliogràfiques

Novetats bibliogràfiques conté tant les monografies com les obres col·lectives que han entrat a la biblioteca al llarg de l'últim mes i que han estat introduïdes en la base de dades TECHLIB, d'acord amb les normes de catalogació vigents.

L'objectiu d'aquest butlletí és donar a conèixer mensualment als usuaris i les usuàries de la biblioteca les obres que estan disponibles per consultar-les o prestar-les.

Alhora, el criteri d'ordenació utilitzat en cada àrea temàtica és l'alfabètic d'autors i autores. Les obres encapçalades pel títol s'han ordenat també alfabèticament, amb la primera paraula alfabètica d'aquest com a punt d'accés.

Així, per aproximació al màxim a la norma sobre esment de referències bibliogràfiques UNE 50-104-94, les que s'inclouen en aquest butlletí consten de:

  • AUTOR: Títol. Lloc de publicació: editorial, any

La biblioteca ha començat a distribuir el Butlletí per correu electrònic. Si desitgeu rebre'l, envieu un missatge a l'adreça següent: biblioteca@corts.es

Per a qualsevol consulta.
La Biblioteca.

Butlletins

Juny 2022255.17 KB