Comissió especial d'estudi sobre la revisió del model de negoci per a la millora de la competitividad de la indústria del calçat de la Comunitat Valenciana (legislatura X)