Comissió especial d'estudi sobre la revisió del model de negoci per a millorar la competitivitat de la indústria del calçat de la Comunitat Valenciana, posant l'accent en la sostenibilitat (legislatura X)