Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 191 - 191 de 191 resultats

06
oct.
2011
Sobre les retallades que afecten les prestacions de serveis públics essencials

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 14 06/10/2011
Número:
1
Any: