Comissió Especial de Participació Ciutadana (legislatura X)