Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització del horaris (legislatura X)