Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 1 de 1 resultats
Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de tècnic mitjà o tècnica mitjana d’administració parlamentària número 6.208, adscrit al Servei d’Afers Econòmics de les Corts Valencianes (convocatòria de 16 de juny de 2021). 2021
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase/s:
Títol
Publicació en el DOGV i en el BOCV de les bases de la convocatória.
Títol
Prova
Documentació

Finalitzat termini presentació sol·licituds