Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 1 de 1 resultats
Procediment abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball vacants 4210 i 4216 d'oficial de gestió parlamentària, adscrits respectivament al Departament d'Iniciatives Parlamentàries i al Departament de Comissions Parlamentàries del Servei d'Afers Parlamentaris. (Convocatòria d'1 de juliol de 2022)
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase/s:
Títol
Publicació bases BOCV i DOGV
Títol
Acords de la comissió de valoració
Títol
Puntuació prova
Documentació
Títol
Resolució del procés abreujat
Documentació
Títol
Borsa

termini de presentació de sol·licituds fins el 20 de juliol de 2022