Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 1 de 1 resultats
Procediment abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball vacants 4210 i 4216 d'oficial de gestió parlamentària, adscrits respectivament al Departament d'Iniciatives Parlamentàries i al Departament de Comissions Parlamentàries del Servei d'Afers Parlamentaris. (Convocatòria d'1 de juliol de 2022)
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase/s:
Títol
Publicació bases BOCV i DOGV
Títol
Acords de la comissió de valoració

termini de presentació de sol·licituds fins el 20 de juliol de 2022