Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 3 de 3 resultats
Convocatòria d'un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball números 3508 i 3509, tècnic/a mitjà/na d'aplicacions, adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de les Corts Valencianes (convocatòria de 21 de gener de 2021). 2021
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase/s:
Títol
Publicació en el DOGV i en el BOCV de les bases de la convocatòria
Títol
Convocatòria als aspirants de la prova
Documentació
Títol
Publicació puntuació prova
Documentació

Termini de presentació d'instàncies: des de l'1 de febrer fins al 15 de febrer de 2021.

Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic mitjà o tècnica mitjana de sistemes, número 3510, adscrit al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2020
Any:
2020
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase/s:
Títol
Publicació de les bases de la convocatòria en el BOCV i en el DOGV
Títol
Acord de la Comissió de Valoració
Documentació
Títol
Puntuació prova i puntuació total

Bases de la convocatòria

Resolució del lletrat major-secretari general per la qual es convoca un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superior de prevenció de riscos laborals, adscrit al Departament d’Infraestructures i Manteniment. 2020
Any:
2020
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase/s:
Títol
Publicació en el DOGV i en el BOCV de les bases de la convocatòria
Títol
Baremació de mèrits i convocatòria de prova
Títol
Puntuació prova, puntuació total
Documentació

Termini de presentació d'instàncies: des del 17 de novembre  fins al 30 de novembre de 2020.