Cercador

Oposicions

Mostrant 1 - 9 de 9 resultats
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística)

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues  places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i  documentació)

Borsa del concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Borsa
Nombre de places:
3
Fase:

Tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2019
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2019
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV. Correcció d'Errades

Títol
Llistes
Descripció

Llista provisional i definitiva

Títol
Tercer exercici (prova valencià)
Documentació
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurs
Documentació

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2019
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2019
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
3
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV. Correcció d'Errades

Títol
Llistes
Descripció

Llistes provisionals. Llistes definitives i convocatòria primer exercici.

Títol
Tribunal
Títol
Tercer exercici
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurso
Documentació
Títol
Puntuació final obtinguda en el concurs oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes

Borsa del concurs oposició per a la provisió de dues places de lletrat o lletrada de Les Corts 2016
Oferta pública d'ocupació 2016
Any:
2016
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2

lletrat

Borsa del concurs oposició per a la provisió d'una plaça de metge o metgessa de les Corts. 2011
Oferta pública d'ocupació 2011
Any:
2011
Estat:
Borsa
Nombre de places:
1

Metge/essa

Borsa del concurs oposició per a la provisió de 5 places d'oficial/a de gestió parlamentària. Ampliades a 14 places. 2007
Oferta pública d'ocupació 2007
Any:
2007
Estat:
Borsa
Nombre de places:
14

Oficial de Gestió Parlamentària

Borsa del concurs oposició per a la provisió de 9 places d'uixers o uixeres. Ampliades a 14 places. 2007
Oferta pública d'ocupació 2007
Any:
2007
Estat:
Borsa
Nombre de places:
14

Uixer