Comissió d'Afers Europeus

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Afers Europeus a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 21 d’octubre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura de l’acta de la reunió anterior.
2. Pregunta número 26, formulada pel diputat Felipe Javier Carrasco Torres, del Grup Parlamentari Popular, al Consell sobre les accions sobre l’acord comercial Mercosur (RE número 5.040, BOCV número 24).
3. Compareixença del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a informar sobre les gestions que el Consell ha fet fins hui per a pal·liar els efectes d’un possible Brexit sense acord, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 4.664)
Acumulada a la
Compareixença del secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes per a explicar la situació actual del procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea i les mesures de preparació i contingència que la Generalitat està adoptant, sol·licitada a petició pròpia (RE número 5.059).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la ratificació de la Carta Social Europea i l’adhesió al Protocol de reclamacions col·lectives, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 6.420).
5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de del secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes per a informar sobre els efectes previsibles del Brexit a la Comunitat Valenciana i les mesures a implementar per tal de minimitzar les conseqüències, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 4.732).

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria