Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de novembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
 2. Debat de la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís i Unides Podem (RE número 1.856, BOCV número 14).
 3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen de la comissió sobre la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís i Unides Podem (RE número 1.856, BOCV número 14).
 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures per a la gestió i coordinació d’ajuda i recursos a les poblacions i persones afectades per la depressió aïllada en nivells alts (DANA) a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.102, BOCV número 27).
  Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures per a pal·liar els efectes de la DANA que va arrasar la Comunitat Valenciana i, especialment, el sud de la província d’Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 5.127, BOCV número 27).
 5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la millora de la qualitat democràtica a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 5.769, BOC número 30).
   
  Palau de les Corts Valencianes
  València, 5 de novembre de 2019
   
   
   
  El president
  Enric Morera I Català
Galeria