Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 18 de novembre de 2019, a les 16.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació de programari unificat de gestió de les policies locals de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.661, BOCV número 24).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures per a lluitar contra el despoblament a les zones rurals de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 3.898, BOCV número 24).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’accessibilitat pública al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 5.149, BOCV número 27).
5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dotació de personal per a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 7.720, BOCV número 37).

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria