Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de juliol de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions de la Inspecció General de Serveis (IGS) en relació amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.538).

Acumulada amb

Compareixença del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències per a informar sobre els riscos derivats de la problemàtica en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) coneguda a través dels informes de la Inspecció General de Serveis (IGS), sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.539).

3.    Compareixença del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències per a explicar les actuacions relatives a la gestió de la crisi de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.237).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el torn d'ofici especialitzat en l'assistència a les víctimes de la violència de gènere, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.742, BOCV número 79).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el reconeixement exprés de la llibertat religiosa i la protecció de les manifestacions públiques i privades del culte, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 17.896, BOCV número 82).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació d’un cos autonòmic de socorristes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 18.214, BOCV 86).

7.    Pronunciament de la comissió per a decidir la compareixença de David Couso, germà del periodista espanyol José Couso, assassinat a l'Iraq el 8 d'abril de 2003, per a explicar les limitacions del sistema judicial espanyol i la necessitat de presentar davant el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg un recurs pel cas del seu germà, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 5.720).

Palau de les Corts Valencianes
València, 23 de juliol de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

 

 

Galeria