Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 17 de desembre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació del Pativel quant als usos en platges catalogades com a naturals a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 865, BOCV número 22).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el disseny d’una estratègia digital i d’un pla d’acció de les depuradores per al sanejament de les aigües residuals a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 1.817, BOCV número 22)
4. Pronunciament de la Comissió sobre la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a explicar l’avaluació feta de les riuades i inundacions provocades la passada setmana per la DANA, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 5.229).
5. Pronunciament de la Comissió sobre la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Segura, per a explicar l’avaluació feta de les riuades i inundacions provocades la passada setmana per la DANA, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 5.229).

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de desembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria