Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 28 de juliol de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la prestació d’ajudes a mares adolescents, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.974, BOCV número 56).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament del model d'acolliment familiar especialitzat, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 14.221, BOC número 68).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la prestació de serveis domiciliaris i en centres d’atenció diürna de serveis socials en el marc de la pandèmia de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.210, BOCV número 86).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre fons de la línia d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 18.247, BOCV número 86).
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les proteccions socioeconòmiques dels treballadors i les treballadores de plataformes digitals, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.294, BOCV número 90).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’habilitació d’un servei modernitzat de teleassistència per a persones dependents, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.943, BOCV número 93).

Palau de les Corts Valencianes
València, 23 de juliol de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria