Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Fin
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 11 de desembre de 2019, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Debat del Projecte de llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2020 (RE número RE número 8.078, amb correcció d’errades RE número 8.079, 8.190 i 8.137, BOCV número 33 i 38).

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Palau de les Corts Valencianes
València, 3 de desembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria