Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 10 de març de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Debat en comissió del Projecte de llei, de la Generalitat, del joc de la Comunitat Valenciana (RE número 7.996, BOCV 38).

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, del joc de la Comunitat Valenciana.

4. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, exercici 2018 (RE número 12.478, BOCV 55), i a la resta d’informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat (RE números 7.394, 7.702, 8.049, 8.050, 10.964, 11.261, 11.424, 11.482, 11.657 i 12.015, BOCV 38, 39, 46, 49, 50 i 52).

5. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 11.895, BOCV 52) i a l’Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València, exercici 2018 (RE número 8.845, BOCV 44).

Palau de les Corts Valencianes
València, 3 de març de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria