Comissió d'Educació i Cultura

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de setembre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a explicar i informar sobre els protocols i els plans en què està treballant la conselleria per a l’inici del curs escolar en setembre, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 18.622).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a informar sobre les mesures adoptades per l’Administració per a iniciar el curs 2020-2021 amb seguretat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 18.980).

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a explicar com serà l’inici de curs 2020-2021 en tots els nivells educatius a la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.397).

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les mesures organitzatives, de prevenció, higiene i promoció de la salut per al curs 2020-2021 als centres educatius de la Comunitat Valenciana, sol·licitada a petició pròpia (RE número 19.420).

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les mesures adoptades en relació a la prevenció davant la Covid-19 per a l’inici del curs 2020-2021 a la nostra Comunitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.093).

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de la planificació de l’inici del curs acadèmic 2020-2021, la col·laboració amb els centres educatius en l’elaboració de plans de contingència, el desenvolupament de la digitalització de l’educació com a alternativa a l’educació presencial i dels protocols davant possibles contagis als centres, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 22.098).

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 22 de setembre de 2020

 

 

 

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria