Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 23 d’octubre, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda sobre l’Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 120.072, BOCV 354), i la resta d’Informes de Fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat (RE número 111.423, 111.734, 113.355, 113.686, 114.962, 114.963, 116.334, 118.498, 119.029 i 119.464) (BOCV 29)

2. Presa en consideració de la Proposta de reforma de l'article 30.2 del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 2.167, BOCV 19)

3. Designació dels diputats i de les diputades que han de formar part del Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana.

4. Designació dels vocals que han de formar part del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

5. Proposta de creació d'una comissió d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.038, BOCV 23)

6. Proposta de creació d'una comissió d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 6.148, BOCV 29)

7. Preguntes 27 (BOCV 24), 43, 49, 50 (BOCV 27), 14 (BOCV 22), 57 82, 80, 81 (BOCV 27), 19, 21 (BOCV 22)

8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell en matèria d’ocupació, que formula el diputat Juan Carlos Caballero Montañés, del Grup Parlamentari Popular (RE número 6.056, BOCV 27)

9. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria en matèria d’atenció especialitzada als trastorns del neurodesenvolupament i la coordinació amb altres conselleries per a garantir aquesta atenció, que formula la diputada Cristina Gabarda Ortín, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.915, BOCV 27)

10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

11. Proposta de creació d’una comissió especial d'investigació sobre les irregularitats que s'han produït en les fundacions dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, singularment en FISABIO i en l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe de València, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 3.675, BOCV 23)

12. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre les instruccions polítiques a editorials per a elaborar llibres de text a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 4.463, BOCV 26)

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria