Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 15 de novembre, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PUNT ÚNIC.- Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2020 (RE núm. 8.078 amb correcció d’errades RE núm. 8.079). Esmenes a la totalitat presentades pels grups parlamentaris Popular (RE núm. 8.131, BOCV 37), Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 8.193, BOCV 37) i Ciudadanos (RE núm. 8.228, BOCV 37)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria