Comissió d’Afers Europeus

Lugar de celebración
Sala C
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Afers Europeus a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de novembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Pregunta número 26, formulada pel diputat Felipe Javier Carrasco Torres, del Grup Parlamentari Popular, al Consell sobre les accions sobre l’acord comercial Mercosur (RE número 5.040, BOCV número 24).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la realització de gestions per aconseguir la incorporació de la Comunitat Valenciana a l’AECT Pirineus Mediterrània, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.030, BOCV número 24).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació d’una comissió de treball per al disseny i la implementació d’un pla de desenvolupament estratègic de l’oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 5.157, BOCV número 27).
5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la revisió dels criteris de selecció de les persones candidates al Tribunal Europeu de Drets Humans per suposar una vulneració directa de la no-discriminació per raó d’edat i indirecta de gènere, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 6.369, BOCV número 35).
6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en el marc institucional de la Unió, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 7.892).

Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria