Comissió d’Afers Europeus

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Afers Europeus a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 d’octubre de 2020, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els camps de refugiats de Grècia davant l’emergència sanitària per la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.213, BOCV número 79).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament d’un pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la Marca Europa, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.929 BOCV número 87).
4.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general d’Afers Europeus per a explicar el Pla d’Actuació de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, presentada pel Grup Parlamentari Compromís(RE número 8.954).
5.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat de la Presidència de la Generalitat per a explicar el pla d’actuació i la concreció de l’estratègia, les accions i els objectius a desenvolupar entre la Generalitat i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana en l’anunciada col·laboració per a l’impuls de l’economia valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.604).
6.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general per a la Unió Europea i l’Estat, Daría Terradez Salon, per a explicar el nou pacte europeu sobre migracions i el posicionament de la Generalitat Valenciana al voltant d’aquest, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 22.590).

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 d’octubre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria