Comissió d’Afers Europeus

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Afers Europeus a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 10 de desembre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a retre compte de l’oficina Nova Generació de la Unió Europea anunciada pel president Puig, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.076, amb correcció d’errades RE número 22.670).

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de novembre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria