Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de març de 2020, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a retre compte de la distribució de fons de la futura PAC, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 12.319).
Acumulada amb
Compareixença de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a explicar el pagament de les ajudes de Política Agrària Comuna als agricultors valencians, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.260).
3. Compareixença de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar de l’impuls, coordinació i visió autonòmica per part de la Conselleria de cara a la reforma de la PAC (període 2021-2027), sol·licitada a petició pròpia (RE número 14.985).

Palau de les Corts Valencianes
València, 25 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria