Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 d’abril de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la Sra. Ángela Molina Fernández, presidenta de la Coordinadora Animalista de la Comunitat Valenciana, per a presentar els resultats de l’Informe sobre l’estat de la protecció dels animals de companyia en la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 32.497) i aprovada per la comissió en la sessió del 6 d’abril de 2021.

Acumulada a

Compareixença de la Sra. Ángela Molina Fernández, presidenta de la Coordinadora Animalista de la Comunitat Valenciana, per a presentar els resultats de l’Informe sobre l’estat de la protecció dels animals de companyia en la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 32.687) i aprovada per la comissió en la sessió del 6 d’abril de 2021.

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el sector de l'ametla en la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 32.255, BOCV número 150).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les necessitats de la nova PAC, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 33.068, BOCV número 153).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'estratègia d'erradicació del desaprofitament d'aliments, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 30.775, BOCV número 143).

6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la recuperació del pont de la via agropecuària, Cordel de la Hoya del Peral a Mas de la Cabrera a Castielfabib, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.285, BOCV número 61).

7. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre suport al sector apícola de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 25.071, BOCV número 127).

Palau de les Corts Valencianes

València, 13 d’abril de 2021

El president

Enric Morera i Català

Galeria