Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 d’octubre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre mesures per a combatre la plaga del cotonet en les pròximes campanyes citrícoles, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.625, BOCV número 187).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la compensació econòmica pels danys del Cotonet, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 34.714, BOCV número 159).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació d’un clúster agroalimentari de coneixement valencià i d’un pla estratègic d’innovació, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 20.785, BOCV número 97).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre suport a la flota pesquera artesanal de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 36.800, BOCV número 174).

6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’acord entre la Unió Europea i Mercosur, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 41.204, BOCV número 195).

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 13 d’octubre de 2021

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria