Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 23 de novembre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença en la fase de participació ciutadana del procediment d’elaboració del Projecte de llei, de la Generalitat, de protecció, benestar i tinença d’animals de companyia i altres mesures de benestar animal (RE número 41.621).

Compareixents dia 23 de novembre de 2021:

10.00h – Sr. Eloy Sarrió Santana, advocat animalista

10.45h – Sra. María Aránzazu Torres Macías, regidora de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria

11.30h – Sr. Eduardo José Belltall Olmos, Ceo Gran Festival Mundial del Circo (Recrearte Entretenimiento SL)

12.15h – Sra. María José Alba Núñez, Projecte Animalista La Pobla de Vallbona

Una vegada finalitzades estes compareixences se suspendrà la comissió, que continuarà el dia 17 de desembre de 2021, a les 10.00 hores, amb les compareixences següents:

10.00h – Sr. Juan Luis Costa Zúñiga, portaveu de la Secció dels Drets dels Animals ICA Castelló

10.45h – Sr. Manuel García Gutiérrez, representant de AGAVI España (Asociación Nacional de Criadores de Visón y otros animales de piel).

11.30h – Sra. Esther Esquembre Bebia, regidora de Polítiques Animalistes de l’Ajuntament de Villena

12.15h – Sra. María Inmaculada Ibor Martínez, presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris

3. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de l'associació Santuario Compasión Animal per a explicar com afecta el projecte de llei de la Generalitat, de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal al santuari de l'associació i a llocs similars, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 42.934).

Palau de les Corts Valencianes

València, 16 de novembre de 2021

 

 

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria