Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 24 de maig de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del Sr. Eduardo Olmedo de la Calle, fiscal de Medi Ambient de la Fiscalia de València, per a informar sobre el projecte de Llei, de la Generalitat, de protecció, benestar, i tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal, sol·licitada per tots els grups parlamentaris (RE número 52.728, RE número 52.734, RE número 52.735, amb correcció d’errades RE número 52.972, RE número 52.736, RE número 52.742 i RE número 52.908).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre reducció al 4% de l'IVA dels productes pesquers, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 24.959, BOCV número 122).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el Conveni de l'embassament d'Alarcón, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 39.641, BOCV número 187).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el foment de l’agricultura intel·ligent sostenible, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 40.729, BOCV número 190).

6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre defensa de la citricultura valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 52.249, BOCV número 237).

Palau de les Corts Valencianes

València, 10 de maig de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria