Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 d’octubre de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un pla per a lluitar contra la despoblació a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 51.263, BOCV número 231).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre sol·licitud davant el Ministeri d'Agricultura perquè inicie els tràmits per al tractament en fred d'importacions de mandarines i aranges, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 51.748, BOCV número 237).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.614, BOCV número 253).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la publicació dels productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu ecològic, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 59.922).

Palau de les Corts Valencianes

València, 28 de setembre de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria