Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de desembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Debat i votació del dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de protecció, benestar i tinença d’animals de companyia i altres mesures de benestar animal (RE número 41.621, BOCV número 195).

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen de la comissió sobre el del Projecte de llei, de la Generalitat, de protecció, benestar i tinença d’animals de companyia i altres mesures de benestar animal (RE número 41.621).

4. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença d'un representant de l'Observatori del Pastoralisme Extensiu al Mediterrani (OPEM) per a informar sobre el projecte de Silvopastura concertat per a la prevenció de grans incendis forestals en la Comunitat Valenciana, Brigada Autonòmica de Silvopastors Extensius de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 60.956).

5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la investigadora Isabel Álvarez per a informar sobre el treball d'investigació sobre participació política de les dones camperoles a l'Estat espanyol coordinat per la fundació Mundubat i CERES, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 61.563).

Palau de les Corts Valencianes

València, 29 de novembre de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria